wietitle

Ik ben Mart Kerr-Kikkert en heb in 2002 besloten om te gaan werken met kinderen die moeite hebben met het aanleren van de Nederlandse spellingsregels. Ik kwam tot dit besluit doordat op de lagere school bleek dat onze zoon en dochter allebei dyslectisch zijn. Toen ik op zoek ging naar passende hulp voor hen, bleek dat er via de reguliere weg een wachtlijst van een jaar bestond. Hier schrok ik erg van, omdat met name bij onze zoon bleek, dat hij dacht dat hij dom was omdat hij minder goed in taal was dan zijn klasgenoten. Dit frustreerde hem erg waardoor hij zich anders ging gedragen. Hij sliep slecht, werd introverter en kon soms boos reageren op zijn klasgenootjes die geen problemen hadden.

Tegenwoordig weten we dat dyslexie niets te maken heeft met intelligentie, maar wel met een schakeltje in de hersenen, dat zich lastiger en langzamer ontwikkelt zonder gepaste hulp. In feite zou je het kunnen vergelijken met kleurenblindheid, dat is ook een schakeltje in de hersenen dat niet optimaal werkt. Het gaat nooit écht over, maar je kunt er wel, met name op jonge leeftijd, veel aan verbeteren. Gelukkig kwamen we na de diagnose “dyslexie” terecht bij een particuliere instelling in Hilversum, waar onze zoon binnen enkele weken wel terecht kon. Wij waren zó enthousiast over de vorderingen die hij maakte dat ik aan zijn begeleidster vroeg of ik misschien stage bij haar zou mogen lopen om te kijken of het geven van die begeleiding ook iets voor mij zou zijn. Zij stemde hiermee in en zo heb ik 3 jaar in deze praktijk ervaring opgedaan. Door omstandigheden ging dit bedrijf helaas verhuizen en besloot ik op een andere manier gebruik te maken van wat ik geleerd had in de 3 jaar die ik met dyslectische kinderen had gewerkt.

Voor we kinderen kregen heb ik een tijd in Londen gewoond en gewerkt. Ook heb ik daar verschillende studies gevolgd en diploma’s behaald, waaronder “First Certificate in English” en de “Proficiency in English” beiden verbonden aan The Cambridge University. Omdat ik nog niet precies wist wat ik wilde, ben ik toen de CELTA (Certificate English Language Teaching to Adults) gaan volgen in Amsterdam. Dit is een pittige opleiding waarmee je bevoegd wordt om Engelse les aan volwassenen te geven.

Nadat ik voor deze opleiding geslaagd was besloot ik in 2006 mijn eigen praktijk op te richten waarin ik Engelse én Nederlandse les geef. Dit zijn Mind Your Language (Engels) en Spelhoek (Nederlands). Engelse les voor o.a. Middelbare scholieren, maar ook voor buitenlandse dyslectische leerlingen. Daarnaast geef ik Nederlandse taalles aan leerlingen die moeite hebben met het aanleren van de Nederlandse spellingsregels. Sommigen zijn dyslectisch, anderen hebben alleen een taalachterstand. Door deze extra begeleiding krijgen leerlingen behalve de nodige ondersteuning ook meer zelfvertrouwen wat hun prestaties natuurlijk alleen maar ten goede komt. Na aanmelding door de ouders stel ik d.m.v. een toets vast waar de leerling moeite mee heeft en aan de hand daarvan maak ik een handelingsplan. Eén blok omvat 16 lessen van één uur per week. Daarna wordt de leerling weer getoetst om de vorderingen vast te stellen. Soms besluiten ouders voor een vervolg blok en soms is dat niet nodig.

pic2